loading

Poniższe problemy mogą być normalnym zjawiskiem, jeżeli została zmieniona mieszanka kawy lub w przypadku Samodzielnie wykonywanej pierwszej instalacji.

 

Wszystkie zakupione czy wynajęte ekspresy w www.kawawpracy.pl instalowane są przez naszych specjalistów po ówcześnie wybranej mieszance w trakcie degustacji w siedzibie przy ul. Orzechowa 11 w Gdańsku.

Masz problem lub pytanie?

_

Prosimy o przeczytanie poniższych problemów i ich rozwiązań, jeśli nie znajdziecie Państwo odpowiedzi prosimy o napisanie wiadomości.

Odpowiemy na pewno!!!

F.A.Qs

Ekspres się nie włącza!
Przyczyna 1:

Urządzenie nie jest podłączone do sieci elektrycznej.

Rozwiązanie 1:

Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej.


Przyczyna 2:

Wyłącznik ON/OFF jest w położeniu „0”

Rozwiązanie 2:

Ustawić wyłącznik ON/OFF w położeniu „I”

Kawa nie jest wystarczająco gorąca!
Przyczyna 1:

Filiżanki są zimne.

Rozwiązanie 1:

Ogrzać filiżanki gorącą wodą.


Przyczyna 2:

W ustawieniach ekspresu temperatura kawy jest zbyt niska.

Rozwiązanie 2:

Temperaturę kawy można ustawić w menu ekspresu lub skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia. Zakupione urządzenia w www.kawawpracy.pl posiadają pełne wsparcie techniczne.

Kawa ma mało pianki tzw. cremy!
Przyczyna:

Źle ustawiony młynek, mielenie jest zbyt grube, temperatura wody zaparzającej jest zbyt niska.

Rozwiązanie:

Wyregulować stopień mielenia, zwiększyć w menu ekspresu temperaturę kawy. Jeśli te czynności nie pomogą prosimy o kontakt.

Ekspres długo się nagrzewa lub ilość naparu jest zbyt mała!
Przyczyna:

Obwód ekspresu jest zatkany z powodu osadów kamienia.

Rozwiązanie:

Wykonać odwapnienie urządzenia poprzez zastosowanie odpowiedniego środka.

W Cappuccinatorze tworzą się pęcherzyki podczas nalewania mleka!
Przyczyna 1:

Złączki rurki są błędnie podłączone lub nie są całkowicie włożone do Cappuccinatora.

Rozwiązanie 1:

Włożyć do końca rurkę zasysającą do Cappuccinatora.


Przyczyna 2:

Cappuccinator jest brudny.

Rozwiązanie 2:

Wyczyścić czystą wodą Cappuccinator.

Inne problemy:

Nie można wyjąć bloku kawy!
Przyczyna:

Blok kawy jest w niewłaściwym położeniu. *nie dotyczy wszystkich ekspresów.

Rozwiązanie:

Włączyć ekspres, zamknąć drzwiczki serwisowe. Blok kawy powraca automatycznie do pozycji wyjściowej. Jeśli ta czynność nie rozwiąże problemu prosimy o kontakt.

Młynek mieli kawę ale ona nie wypływa!
Przyczyna 1:

Blok kawy jest brudny.

Rozwiązanie 1:

Wyjąć i wyczyścić blok kawy.


Przyczyna 2:

Wylewka kawy / dozownik kawy jest brudny.

Rozwiązanie 2:

Wyczyścić wylewkę kawy / dozownik.

Smak kawy jest zbyt wodnisty!
Przyczyna 1:

Porcja mielonej kawy jest zbyt mała.

Rozwiązanie 1:

Wyregulować ilość mielonej kawy do mielenia.

Przyczyna 2:

Młynek jest źle ustawiony i mieli zbyt grubo.

Rozwiązanie 1:

Zmienić ustawienia młynka na drobniejsze mielenie.

Kawa wypływa zbyt wolno a crema jest spalona!
Przyczyna 1:

Mielenie jest zbyt drobne.

Rozwiązanie 1:

Zwiększyć w młynku grubość mielenia ziarna.


Przyczyna 2:

Blok kawy jest brudny.

Rozwiązanie 2:

Wyjąć oraz wyczyścić blok kawy.

Kawa wypływa poza wylewką / dozownikiem!
Przyczyna 1:

Wylewka kawy / dozownik jest zatkany.

Rozwiązanie 1:

Wyczyścić wylewkę kawy / dozownik i jego otwory wylotowe.


Przyczyna 2:

Wylewka kawy / dozownik jest w niewłaściwym położeniu.

Rozwiązanie 2:

Ustawić prawidłowo wylewkę kawy / dozownik.

Zadaj pytanie…