Przesyłka uszkodzona, przesyłka niedoręczona lub nieprzyjęta.


W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub ubytku Przesyłki przed jej wydaniem Odbiorcy, Kurier doręczający Przesyłkę przystępuje niezwłocznie do sporządzenia protokołu o stanie Przesyłki (protokołu szkodowego). Sporządzenia protokołu szkodowego może żądać także Odbiorca, jeśli twierdzi on, że Przesyłka została naruszona. Protokół szkodowy podpisują Kurier i Odbiorca, a kopię protokołu otrzymuje Odbiorca oraz Klient, jeśli nie jest Odbiorcą.

W razie nieobecności Odbiorcy w Miejscu Dostawy, Kurier pozostawia Awizo wskazujące czas dokonania próby doręczenia Przesyłki z zaznaczeniem terminu ponownej próby jej dostarczenia.

W razie, gdy Odbiorca odmawia przyjęcia Przesyłki, albo z innych przyczyn, niezależnych od Firmy Kurierskiej (np. błędnego podania adresu) nie można doręczyć Przesyłki, jest ona zwracana Spółce.

Odmowa uregulowania należności ciążących na Przesyłce przez Odbiorcę traktowana jest jako odmowa przyjęcia Przesyłki. Firma Kurierska w takim przypadku zwraca przesyłkę Spółce.

Odbiorca (lub Nadawca w przypadku zwrotu do niego Przesyłki) odmawiający przyjęcia Przesyłki powinien na dokumencie Lista doręczeń podać przyczynę odmowy i złożyć swój podpis lub pieczątkę firmową. 

O nas

Zajmujemy się sprzedażą kawy od kilkunastu lat.

Naszym celem jest dostarczanie naszym klientom produktów jak najwyższej jakości w przystępnej cenie oraz najlepszym serwisem na rynku.

Chcemy oferować Państwu wszystko co jest niezbędne do obsługi biur i firm w zakresie dostarczania wszystkich rodzajów gorących napojów.

Nasze oddziały

Centrala Gdańsk:
ul.Siostry Faustyny 4A
80-180 Gdańsk

Kontakt

Telefon:
509 607 800

e-mail:
info@kawawpracy.pl
Copyright © 2010-2015 kawawpracy.pl
Created by Blue-software.pl   |   Mapa strony   |   Problemy techniczne   |   Współpraca